ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านทัพพระยา พัฒนาสู่มาตรฐานสากลประจำปีการศึกษา 2559
ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้จัดงาน"เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านทัพพระยา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล" ซึ่งเป็นการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและครูโรงเรียนทัพพระยาพิทยาตลอดปีการศึกษา 2559 โดยกิจกรรมตลอดวันมีดังนี้
08.00 - 09.00น.      - การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงดนตรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
09.00 - 10.00น.      - ประธาน และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่บริเวณลานหน้าเสาธง อันได้แก่ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
คณะศึกษานิเทศก์ สพม. 7 , คณะกรรมการสถานศึกษา ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ อำเภอโคกสูง
      - รับชมการแสดงบนเวทีดังนี้ การแสดง"รำกะลาไทย - กัมพูชาสัมพันธ์
- การแสดงละครพื้นบ้าน "วิถีชุมชน คนโคกสูง"
- ผู้อำนวยการนายวันชัย  ผลสมบูรณ์ กล่าวรายงาน
- รองผู้อำนวยการ สพม. 7กล่่าวเปิดงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านทัพพระยา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล"
- ประธานมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมงาน พร้อมตัดริบบิ้นเปิดงานและเข้าชมนิทรรศการ
- โดยนิทรรศการจัดขึ้นเป็นกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม โดยเน้นผลงานนักเรียน ผลจากกระบวนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2559  และกิจกรรมชุมนุมที่เน้นทักษะอาชีพ
โดยกิจกรรมสิ้นสุดลงเวลา 15.00น. 
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,10:57   อ่าน 575 ครั้ง