ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๘
     ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560งานกิจการนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาร่วมกับ กองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1ได้จัดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 8 โดย ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 1101  ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน อาคาร 4 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  โดยท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรม  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2560,11:30   อ่าน 471 ครั้ง