ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเยาวชนต้นกล้า มีประชาธิไตย
     กิจกรรมการอบรม    “โครงการเยาวชนต้นกล้า  มีประชาธิไตย”จัดขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา      โดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโคกสูงร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
วัตถุประสงค์     - เพื่ออธิบายและให้ความรู้ เรื่อง ประชาธิปไตยแก่เยาวชน
                         -เพื่อให้เยาวมีส่วนร่วมทางการเมือง
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา  จำนวน 100 คน
คณะวิทยากรที่มาให้ความรู้จากหน่วยงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว ได้แก่
          1.นางสาวกรณิสา  พันธรรม
          2.นายเมธากร  สุทธิธรรม
          3.นายกิตติภูมิ  หงษ์สีลา
          4.แกนนำสภานักเรียนโรงเรียนทัพพระยา

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,16:04   อ่าน 401 ครั้ง