ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการธงไตรรงค์ธำรงไทย
การบรรยายประวัติธงชาติไทยและสาธิต การชัก การเคารพ การประดับธงกิจกรรม โครงการธงไตรรงค์ธำรงไทย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก การประดับ การเคารพธงชาติไทย และประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ โดยตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2560,09:34   อ่าน 172 ครั้ง