ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2561
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้จัดกิจกรรมขึ้นในช่วงวันที่ 31กรกฎาคม - 7สิงหาคม 2561 โดยกิจกรรมมีดังนี้
     กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ได้แก่
      -การประกวดคัดลายมือ
      -การแข่งขันเขียนตามคำบอก
     - การประกวดแต่งคำประพันธ์
     - การประกวดเขียนเรียงความ
     - การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
     - การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี
     - การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย
กิจกรรมการประกวดบนเวที ได้แก่
     -การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี
     -การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,15:57   อ่าน 191 ครั้ง