ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาร่วมกับ กองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  โดยท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานการเปิดกิจกรรม  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จำนวน 180 คน เข้าร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,16:43   อ่าน 192 ครั้ง