ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
      ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สิบตรีอนุกูล  มั่งกิ่ง ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นำนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1จำนวน 3คน  เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านสังคม ฯระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ชิงโล่เกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,09:29   อ่าน 120 ครั้ง