ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรม"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
    ในวันที่29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนทัพพระยาร่วมกับวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 จังหวัดสระแก้ว หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม. 3 และม. 4 บางส่วน ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนให้มีมีคุณค่าในสังคม รวมถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานการเปิดการอบรม พร้อมร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,11:39   อ่าน 253 ครั้ง