ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สสวท.ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ
       ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็นการเข้ามาเพื่อติดตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
      ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้เสนอแนะแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนและคะแนนสอบโอเนตในปีต่อไปอีกด้วย
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,11:57   อ่าน 111 ครั้ง