ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" นำโดยท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูร์เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อมคณะครูและนักเรียน เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,11:17   อ่าน 489 ครั้ง