ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ งานประชาธิปไตยโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยกิจกรรมใช้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถือป้ายเดินรณรงค์ภายในชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน รู้ถึงความสำคัญในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น และการรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยการออกไปเลือกคนดีไปพัฒนาประเทศต่อไป
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,13:27   อ่าน 323 ครั้ง