ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกทักษะอาชีพนักเรียนทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
        ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนทัพพระยาพิทยาจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพด้านการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 โดยคุณครูทรงสุดา พวงแก้ว ผู้จัดทำโครงการทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมดำเนินกิจกรรในครั้งนี้ด้วย
      มีจำนวนนักเรียนที่เข้าอบรม จำนวน 40 คน โดยมีคณะครูเป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกทักษะอาชีพด้านการประกอบอาหาร คือข้าวมันไก่ และปอเปี๊ยะสด  เพื่อให้นักเรียนได้นำทักษะการปรุงอาหารไปพัฒนาต่อยอด เพื่อเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2562,10:58   อ่าน 7587 ครั้ง