ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
    ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนทัพพระยาพิทยาจัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา เพื่อรับฟังนโยบายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย  ผลสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการดูแลลูกหลานชาวทัพพระยาพิทยาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความมีระเบียบวินัยขึ้น นอกจากนี้ยังได้แนะนำครูชาวต่างชาติให้ผู้ปกครองได้รู้จักและเชื่อมั่นว่าบุตรหลานจะได้เรียนรู้ภาษาจากเจ้าของภาษาอย่างมีคุณภาพ
   จากนั้นคุณครูที่ปรึกษามารับผู้ปกครองไปยังห้องเรียนประจำชั้นเพื่อรับฟังพฤติกรรมทั้งส่วนดีและที่ต้องแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,11:31   อ่าน 184 ครั้ง