ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
       ในวันพฤหัสบดีที่13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนทัพพระยาพิทยาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หอประชุมราชพฤกษ์โดยท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานจุดเทียนธูปและเจิมหนังสือเรียน จากนั้นเข้าสู่พิธีการรับพานไหว้ครูจากนักเรียนตัวแทนสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2561 และตัวแทนห้องระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หลังเสร็จพิธีรับพานไหว้ครูแล้วตัวแทนนักเรียนได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อด้วยการรำอวยพร จากนักเรียน
     ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของคุณครูที่อบรมสั่งสอนทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในสังคมในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม จากนั้นคณะนักเรียนได้ถ่ายรูปร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาทุกห้องทุกระดับชั้น เป็นการเสรฺ็จสิ้นกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
       
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,15:16   อ่าน 614 ครั้ง