ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
   ในช่วงเวลา10.00น. - 12.30น. ของวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสภานักเรียนชุดปีการศึกษา2561ได้อยู่ครบวาระ1ปีการศึกษาแล้ว โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเต็ม 100% ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
    และช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้มีการจัดกิจกรรมTo Be Number freshy day ขึ้นเพื่อให้นักเรียนในรัดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ซึ่งถือว่าเป็นนักเรียนใหม่ ได้ออกมาแสดงความรู้ความสามารถในด้านที่ตนเองถนัดเพื่อให้เกิดความกล้าแสดงออกและการเป็นผู้นำ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแสดงจากคณะคุณครูร่วมให้ความสนุกแก่นักเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,15:35   อ่าน 286 ครั้ง