ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก2562
       วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานกิจการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดยท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นผู้อ่านสาร นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการเเทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน) ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะครู นักเรียน ตลอดจนชุมชนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดที่เป็นปัญหาใกล้ตัวของเด็กในวัยเรียน
      จากนั้นมีการถือป้ายเดินรณรงค์เพื่อให้ชุมชนทราบถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด เเละให้ชุมชนช่วยกันดูเเลลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2562,20:32   อ่าน 271 ครั้ง