ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
      วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  ขึ้น ณโดมชัยสมบูรณ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
    มีคณะครูละนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี
เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เเละนำกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเสดงถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2562,21:26   อ่าน 596 ครั้ง