ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยเเห่งชาติ ๒๕๖๒
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมถูกจัดขึ้นตั้งเเต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้ฝึกซ้อมเเละเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันได้ครบถ้วนตามทักษะที่นักเรียนถนัด 
      ซึ่งการเเข่งขันทักษะทางภาษาไทย มีหลายกิจกรรม ดังนี้
     กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ได้แก่
      -การประกวดคัดลายมือ
      -การแข่งขันเขียนตามคำบอก
     - การประกวดแต่งคำประพันธ์
     - การประกวดเขียนเรียงความ
     - การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
     - การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี
     - การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย
กิจกรรมการประกวดบนเวที ได้แก่
      - การเเสดงละครเวทีวรรณคดีไทย ในท้องเรืองไกรทอง
     -การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี
     -การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2562,21:30   อ่าน 600 ครั้ง