ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562
    ในวันที่ 20สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีโรงเรียนทัพพระยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ณ ลานโดมชัยสมบูรณ์ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และ   พระบิดาแห่งเทคโนโลยของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” รัชกาลที่ 9 นั้น ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งความรู้ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนภายในห้องเรียนมาใช้จัดนิทรรศการ และใช้ในการแข่งขันด้วย   โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานการเปิดกิจกรรม
     กิจกรรมการแข่งขันภายในงานมีดังนี้
1. การแสดงละครวิทยาศาสตร์  จากนักเรียนชั้น ม. 4/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
2. การเเสดง siene show
3.การประกวดชุดรีไซเคิล
4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์
5.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
6.การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
7.การประกวดประติมากรรมจากไม้จิ้มฟัน
8.การเเข่งขันไข่ตกไม่เเตก
9.การเเข่งขันจัดสวนถาด
10. การจัดซุ้มนิทรรศการ จากนักเรียน 
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2562,22:18   อ่าน 598 ครั้ง