ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
6-8 ก.พ. 63 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ในวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อประสบภัย โดยการสนับสนุนจากเทศบาลโคกสูง
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,09:39   อ่าน 368 ครั้ง