ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และรางวัลนักเรียนต้นแบบที่ไม่มีวันลา ปี 2562
โรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้มอบเกียรติบัตร แต่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี

และนักเรียนต้นแบบที่ไม่มีวันลา ทั้งระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นใจการศึกษา
เด็กหญิงปรารถนา สังสี ม.3/1 3.87 รางวัลระดับดีเยี่ยม
เด็กหญิงชลธิชา ลี้ศิริสกุล ม.3/1 3.81 รางวัลระดับดีเยี่ยม
นางสาวณัฐณิชา วรคำ ม.6/1 3.96 รางวัลระดับดีเยี่ยม
นายศตวรรษ ทองทึง ม.6/1 3.91 รางวัลระดับดีเยี่ยม
นายณัฐกรณ์ สุรศร ม.6/1 3.89 รางวัลระดับดีเยี่ยม
เด็กชายสมบัติ มิก ม.3/2 3.76 รางวัลระดับดี
เด็กชายชนม์ชนันทร์ หารจันทร์ ม.3/2 3.75 รางวัลระดับดี
เด็กหญิงวิจิตรา จิตรเพิ่ม ม.3/2 3.74 รางวัลระดับดี
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จงราช ม.3/2 3.73 รางวัลระดับดี
เด็กหญิงภัทรธิดา ชัยยิ่ง ม.3/3 3.70 รางวัลระดับดี
เด็กหญิงมนัสนัน นุมขุนทด ม.3/2 3.68 รางวัลระดับดี
เด็กหญิงพรรัตน์ดา อนานู ม.3/1 3.65 รางวัลระดับดี
นายวุฒิชัย คิดได้ ม.6/1 3.76 รางวัลระดับดี
นายระวี แซ่อึ้ง ม.6/1 3.68 รางวัลระดับดี
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,11:22   อ่าน 309 ครั้ง