ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยาวชนและชุมชน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนทัพพระพยาพิทยา รวม 15 คน ได้เข้าร่วมอบรม
กิจกรรมเยาวชนและชุมชน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม 
 
จัดโดยอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทสด๊กก๊อกธมร่วมกับศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,19:58   อ่าน 378 ครั้ง