มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA online) ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.07 KB