ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง
เรียน ท่านผู้ปกครอง
 ด้วยโรงเรียนทัพพระยาพิทยา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้ กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมเครือข่ายตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึง การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กฎระเบียบแนวปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงและ การดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ในวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,20:07   อ่าน 133 ครั้ง