ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุขจิตา มัฐผา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,15:44  อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดผลงาน
https://sites.google.com/obec.moe.go.th/sukjitta-m6/
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,15:44   อ่าน 11 ครั้ง