ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 3
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.63 KB 2
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 718.76 KB 2
ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายโรงเรียนทัพพระยาพิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.89 KB 48324