ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 26
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.63 KB 24
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 718.76 KB 24
ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายโรงเรียนทัพพระยาพิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.89 KB 48330