ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 2613) 17 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 มีนาคม 2565 (อ่าน 2616) 12 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2565 (อ่าน 2610) 12 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2565 (อ่าน 2600) 11 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2565 (อ่าน 2604) 11 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2565 (อ่าน 2564) 11 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2565 (อ่าน 2584) 11 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 มีนาคม 2565 (อ่าน 2630) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2565 (อ่าน 2657) 09 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2682) 07 มี.ค. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 (อ่าน 3434) 01 มี.ค. 65
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ตามแนวทางสระแก้วโมเดล (อ่าน 3495) 19 ม.ค. 65
สระแก้ว โมเดล แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ (อ่าน 3495) 18 ม.ค. 65